Välkommen till KIKKs hemsida!


KIKK - Konstnärer I Katrineholms Kommun - är en ideell förening som bildades 1990 i Katrineholm.

Föreningen består av yrkesverksamma konstnärer 
och konsthantverkare och har idag tjugo medlemmar.

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen, att arrangera öppet Hus/Konstrunda samt att verka för ett bra kulturliv i Katrineholm.

KIKK har sedan hösten 2008 ett litet galleri i Katrineholm, KONSTMAGASINET, som ligger vid Stortorget i SJ:s gamla godsmagasin. Vi visar både våra egna verk och inbjudna konstnärers.


                                                  

Ansvaret att lämna uppgifter till denna sida vilar på de enskilda konstnärerna.

Copyright: Konstverken i denna internetutställning är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Detta innebär att verken inte får kopieras - annat än för enskilt bruk - eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsmannens tillstånd.